ZOOM staat geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit maakt mogelijk dat de meeste zorgverzekeraars de consulten vanuit het aanvullend pakket grotendeels vergoeden.
Om aan de zorgkwaliteit te blijven voldoen en daarmee mijn registraties bij NFG en RBCZ te behouden, ben ik verplicht bij- en nascholing te volgen, literatuur te bestuderen en me te begeven onder vakgenoten.

Op deze link van de NFG kun je bekijken of en hoeveel jouw zorgverzekering in 2024 vergoedt.

Registratienummers

  • NFG: 8721, vakgroep VPMW
  • RBCZ: 180505R
  • KvK-nummer: 69665753
  • BTW: NL191863166B02

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Maar wat wordt er verstaan onder ‘goede zorg’? En wat moet er gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg? Antwoorden hierop staan beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). ZOOM voldoet aan deze wet.