Consulten bij ZOOM vallen niet onder het verplichte eigen risico en een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Je bent dus altijd welkom om aan jezelf te werken!

Tarieven

  • Intakegesprek en individueel vervolgconsult : € 90,- per consult*
  • Relatietherapie : € 105,- per consult*
  • Tarieven voor werkgevers : op aanvraag

Na de afspraak kun je aan de balie (per pin) betalen. De factuur volgt per e-mail.

* Een consult bestaat uit 45 – 60 minuten. Tarieven zijn gebaseerd op de behandeltijd en de geïnvesteerde tijd waar je als cliënt geen zicht op hebt; de consultvoorbereiding, de verslaglegging, de voortdurende professionalisering en de daaraan verbonden kosten. Door middel van literatuurstudie, training, na- en bijscholing blijf ik up to date.

Vergoedingen

Mijn psychosociale hulp valt onder de ‘alternatieve of complementaire zorg’. Dit betekent dat de kosten mogelijk (deels) vergoed worden door je zorgverzekeraar als je aanvullend verzekerd bent.
Via deze link van de NFG kun je nagaan wat jouw zorgverzekering in 2024 vergoedt.

Werkgevers of UWV
Het zou goed kunnen dat je werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening neemt. Volgens de Arbowet is hij verantwoordelijk voor het welzijn van werknemers, om uitval te voorkomen of het ziekteverzuim te bekorten. Steeds meer werkgevers zijn bereid om daaraan mee te werken. Informeer daarom vooraf of je de kosten bij jouw werkgever kunt declareren.
Ook kan het zijn dat het UWV in uitkeringssituaties, re-integratietrajecten of bij arbeidsongeschiktheid bereid is de kosten (gedeeltelijk) te vergoeden. Informeer eens naar de mogelijkheden.

Gemeente (WMO of PGB)
Ook kun je informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO of PGB (persoonsbonden budget). Vaak zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties.

Registratienummers

  • NFG: 8721, vakgroep VPMW
  • RBCZ: 180505R
  • KvK-nummer: 69665753
  • BTW: NL191863166B02

Algemene voorwaarden

Op ieder consult zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing.

Neem contact op of maak een afspraak

Heb je nog vragen of wil je graag een eerste afspraak of kennismaking met mij inplannen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.