In mijn praktijk help ik jongeren en volwassenen met uiteenlopende klachtgebieden. Mijn werk is persoonlijk en een samenvoeging van verschillende therapievormen om zodoende voor iedere cliënt een optimaal afgestemde begeleiding te bieden. Jij bent immers uniek in wie je bent en wat je nodig hebt en ik help je jouw oplossing te vinden. Hierbij maak ik gebruik van verschillende therapievormen, communicatie-stijlen en interventies uit diverse stromingen binnen de gedragstherapie. Tevens ben ik bevoegd EMDR en RDI therapeut.

Wat is psychosociale therapie?

Psychosociale hulpverlening of counseling is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. Kernwoorden tijdens het traject zijn veiligheid, respect en integriteit.

Uitgangspunt voor psychosociale hulpverlening is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft. Veel psychosociale problematiek vindt haar oorsprong in het zich afgescheiden denken en voelen van het lichaam en/of van delen van de persoonlijkheid en/of van de ‘buitenwereld’. Het probleem is vaak niet een gebrek aan vaardigheden. Deze zijn gemakkelijk te leren. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen.

Als psychosociaal therapeut / psycholoog help ik je om problemen onder ogen te zien en (alsnog) te verwerken. Dit gebeurt door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, door ondersteuning en aandacht voor jou en de manier waarop jij het probleem ervaart. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van jouw eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid.

Er wordt gekeken naar wat je wilt en hoe je je wilt gaan voelen. Er kan een actieplan opgesteld worden om dit doel te bereiken. Hierdoor kan een veranderingsproces in gang worden gezet wat het zelfinzicht vergroot, rust brengt in de emoties en het gevoel van eigenwaarde versterkt. Hierdoor ga je beter functioneren en meer van het leven genieten!