Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling bij psychische klachten na traumatische gebeurtenissen.

Bij deze therapie vraag ik je de traumatische gebeurtenis zo concreet en gedetailleerd mogelijk in gedachten te nemen. Tegelijkertijd leid ik je af met van links naar rechts gaande handbewegingen of een tikkend geluid, wat zorgt voor een bilaterale stimulatie. Dit betekent dat de linker- en rechter hersenhelften afwisselend worden gestimuleerd, waardoor het natuurlijke verwerkingssysteem weer op gang komt. Door de aandacht op de oogbewegingen of het tikkende geluid te vestigen vermindert de emotionele lading van de gebeurtenis en nemen de klachten waarneembaar af.

Voor wie is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen verwerkt deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).
EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Hoe lang duurt de behandeling?

Een eenmalige traumatische gebeurtenis op volwassen leeftijd is vaak in enkele sessies behandelbaar. Wanneer er meerdere traumatische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden of wanneer het gaat om nare ervaringen op kinderleeftijd, is een langere behandeling nodig. Vaak heeft de cliënt dan ook te maken met klachten zoals een negatief zelfbeeld, problemen in omgaan met gevoelens en problemen in het contact met anderen.

Wat is RDI?

Je kunt EMDR ook inzetten om iemands persoonlijke draagkracht te vergroten. In dat geval heet het RDI: Resource Development and Installation. Het proces verloopt anders dan bij EMDR. Tijdens een RDI sessie wordt er namelijk niet met een trauma gewerkt, maar juist met positieve ervaringen. We gaan op zoek naar bij jou passende hulpbronnen en kwaliteiten en deze worden ‘ingeprent’, zodat je de moeilijke situaties weer aan kunt. Het inprenten gebeurt tevens door gebruik te maken van bilaterale stimulatie (tikkend geluid of handbewegingen van links naar rechts). RDI is onder andere zeer effectief bij faalangst, maar ook bij het werken aan zelfvertrouwen. Daarnaast wordt deze methode vaak aanvullend gebruikt bij EMDR om iemand sterker te maken, meer draagkracht te geven en om een EMDR sessie positief af te sluiten.